จุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน เทศบาลตจำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 13-17 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ อปพร. และ อสม . ณ จุดบูรณาการ / จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และการปฏิบัติการบังคับใช้กฏหมายจราจรเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565
“ในนามของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานต้องขอบคุณ สส.สุชาติ ภิญโญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขามสะแกแสง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยประชาชน ทกคน ที่ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร และ อสม. ที่ปฏิบัติหน้า ณ จุดบูรณาการเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน “
—————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน