เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมรับเกียรติบัตรรับรองระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Forum 2019 “GREEN for All”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรรับรองระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Forum 2019 “GREEN for All” โดยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับรองด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA:2001 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี