เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง