เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ. เมือง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนเมืองนาท เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. ศึกษาดูงานที่ธนาคารขยะชุมชนบ้านเมืองนาท ถนนตัวอย่างสีเขียว ร้านโอท๊อปชุมชน โรงผลิตไบโอดีเซลพลังงานทางเลือกเพื่อคนเทศบาล โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลทุกคน ให้การต้อนรับคณะ และขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลและชาวชุมชนบ้านเมืองนาททุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลจนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการดำเนินงานที่ยั่งยืนสืบไป