เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยการนำของ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ของชุมชนหนองหัวฟาน