เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี 2558 ณ วัดหนองหัวฟา และวัดเมืองนาท

          เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี 2558 ณ วัดหนองหัวฟา และวัดเมืองนาทเทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี 2558 ณ วัดหนองหัวฟา และวัดเมืองนาท ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2558