เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดนิทรรศการการดำเนินโครงการคัดแยกชุมชน

ท่านภริยาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ 
การบริหารจัดการขยะของธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และการจัดทำระบบบัญชีของธนาคารชุมชนท่านภริยาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ  การบริหารจัดการขยะของธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และการจัดทำระบบบัญชีของธนาคารชุมชน