เทศบาลตำบลหนองหัวฟานซ่อมไฟฟ้าถนนภายในซอย หัวทะเลในชุมชนตลุงหว้าในเขตเทศบาล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการซ่อมไฟฟ้าถนนภายในซอย
หัวทะเลในชุมชนตลุงหว้าในเขตเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน