เทศบาลตำบลหนองหัวฟานรับรางวัลทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับรางวัลทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับทอง จากนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบโล่รางวัลทีมป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ เขตสุขภาพที่9 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา