เทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกพบประชาชนชุมชนหินตั้ง ชุมชนหัวหนอง และชุมชนดอนม่วง เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี/นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ นายประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี/นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล ได้ออกพบประชาชนชุมชนหินตั้ง ชุมชนหัวหนอง และชุมชนดอนม่วง เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนคะ