เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดตั้งจุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกานต์ ประจำปี 2562

ระหว่าง วันที่ 11-16 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดตั้งจุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วง เทศกาลสงกานต์ ประจำปี 2562