เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ต้อนรับคณะจากสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ต้อนรับคณะจากสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มาเยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เพื่อเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาสู่มาตรฐาน