เปิดจุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา  10.00 น.  ณ ป้อมยามหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. และ อสม. ได้เข้าร่วมต้อนรับ ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และคณะ และได้ทำการร่วมเปิดจุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ “จุดบูรณาการ /จุดบริการประชาชน” ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และดูแลความสงบเรียบร้อยในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
————————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต. หนองหัวฟาน