เปิด “จุดบูรณาการ – จุดบริการประชาชน” ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดย นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดำรงศิลป์ ดวงกลาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง นางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน นายอัครวุฒิ คำภาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขามสะแกแสง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิด “จุดบูรณาการ /จุดบริการประชาชน” ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต. หนองหัวฟาน