เยี่ยมจุดบูรณาการ/จุดบริการประชาชน 12 เมษายน 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ จุดบูรณาการ / จุดบริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ อปพร. และ อสม . ณ จุดบูรณาการ / จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
—————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน