เยี่ยมนักเรียนผู้สูงอายุ

วันที่  3 กุมภาพันธ์  2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ไปเยี่ยมให้กำลังนักเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน รายนางบัวลอย พรวนขุนทด ที่ประสบอุบัติเหตุหกล้ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ🥰🌷 🥰

———————————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน