แก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 21 เมษายน 2564   กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในเขตเทศบาลถึงปัญหาความเดือดร้อน ในกรณีฝนตกและมีน้ำท่วมขังไม่ระบาย ซึ่งทาง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงได้ไปตรวจสอบและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน