แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ขามสะแกแสง

วันที่ 29 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ขามสะแกแสง ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานโดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 อปท.ร่วมการแข่งขัน…