แจ้งการดับไฟฟ้า ปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง แจ้งการดับไฟฟ้า ปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1. ชุมชนดอนทะยิง
2. โรงสูบน้ำเทศบาลตำบลหนองหวัฟาน (หลังโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน)
ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก