แจ้งเตือนการเกิดไฟใหม้ในช่วงฤดูหนาว ปี 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน แจ้งเตือนประชาชนในการเกิดไฟใหม้ในช่วงฤดูหนาวปี  2564

พบเหตุ โทร  044-971 223


ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน