แจ้งเตือนสถานการณ์พายุฝนและอุทกภัย ปี 2564 (ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564)

 


ภาพข่าว: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน