แจ้งเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ….

แจ้งเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ….
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต. หนองหัวฟาน