โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลหนองหัฟาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัฟาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและฝึกทักษะการลอยตัวในน้ำ