โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน (ครั้งที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน (ครั้งที่ 10) ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 ชนิดดังนี้
1.กีฬาฟุตบอล ชาย
2.กีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง
3.กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย
4.กีฬาเปตองผสม ชาย/หญิง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน