โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ชุมชน