โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ครั้งที่9 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน ร่วมเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน