โครงการขับเคลื่อนนโยบายโคราชเมืองกีฬา “Korat sports city” อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการขับเคลื่อนนโยบายโคราชเมืองกีฬา “Korat sports city” อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนขามสะแกแสง รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีม ทต.หนองหัวฟาน อบต.หนองหัวฟาน อบต.เมืองนาท แข่งกับทีม ศูนย์ 13 หนองหัวฟาน ผลการแข่งขันทีมศูนย์ 13