โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ จำนวน 2 จุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,825 ลูกบาศก์เมตร ณ หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา