โครงการคัดแยกตาต้อกระจก

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ร่วมกับ สปสช.ตำบลหนองหัวฟาน จัดโครงการคัดแยกตาต้อกระจก