โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัใจ”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยจิตอาสา ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดและตัดกิ่งไม้ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ชุมชนหินตั้ง เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนหินตั้ง