โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี และนายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำทีมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชีมา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ ชุมชนดอนม่วงสามัคคี หมู่ ๔ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา