โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ปี 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์ขามสะแกแสง ซึ่งมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ออกเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 และทำหมันสุนัขและแมว ณ ชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั่ว
——————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน