โครงการตรวจคัดโรคต้อกระจกเชิงรุก (ฟรี)

เทศบาลได้ร่วมกับทางโรงพยาโคราชเมโมเรียลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ (สปสช.)

ตรวจคัดกรองหาโรคต้อกระจกเพื่อรักษาให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตาที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อกระจกได้ทำการรักษาให้ทันท่วงที

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางด้านสายตาในการเป็นโรคต้อกระจกได้รับการรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งยังเป็นการถวายเป็๋นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ประชาชน ชาวเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วม โครงการในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน