โครงการถนนปลอดถังขยะ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำโครงการถนนปลอดถังขยะขึ้น โดยควบคุมพื้นที่ ชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน และชุมชนดอนทะยิง ที่ผ่านมานั้น โครงการเกิดประโยชน์และชุมชนสะอาดขึ้น นั้นจึงได้ขยายผลของโครงการเพิ่ม โดย วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมกันถอนถังขยะออกจากชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ ชุมชนบ้านน้อย ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตก