โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
———————————-
ภาพข่าว:กองสาธารณสุขฯ