โครงการธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเอง โดยมีการแสดงธรรมเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา 2 ธรรมมาส และคุณหมอ จาก รพสต.หนองหัวฟานมาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ