โครงการปกป้องสถาบัน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ประจำปีงบประมาณ 2559

       เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้มีกำหนดจัดโครงการปกป้องสถาบัน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดจัด

 

        ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงขอเชิญชวนประชาชน พอค้าแม่ค้า พนักงาน ข้าราชการ ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม ปั่นเพือพ่อ Bike for Dad โดยพร้อมเพรียงกัน