โครงการปรับบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น.
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนในชุมชนเมืองนาท ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ นายเพชร เฉื่อยกลาง อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือความหมาย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท จากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมบริจาคสมทบในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยอีกจำนวน 26,000 บาทค่ะ
———————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล