โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 รายนางนงลักษณ์ แก้วสมบัติ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ประตูเลื่อน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ