โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายระยองพิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

คณะผู้บริหาร พนักงานและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน