โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน โดยมีนายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ให้การกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะครู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียน  ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาพข่าว :  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน