โครงการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2565 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและฝึกทักษะการลอยน้ำในตัว