โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบบหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง จึงได้มีกิจกรรมรณรงค์มอบหน้ากากอนามัยกับผู้นำชุมชนทั้ง 11 ชุมชน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้น เสริมสร้างการตระหนักให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
——————————————————
ภาพข่าว :  กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน