โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
ณ จุดบริการประชาชน หน้าป้อมยามเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน