โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑โดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และนายชานน อ่อนทองหลาง ประธานสภาเทศบาล ได้มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ ด้วยความห่วยใจจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ และปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านสังสรรค์กันอย่างมีสติ(เมาไม่ขับ)เพื่อความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตของท่าน