โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปี พ.ศ. 2566