โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน