โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมั่นใจและครอบคุมทุกกลุ่มวัย
———————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน