“โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ผู้กล่าวเปิด “โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต” โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลำห้วยใหญ่ริม 2 ฝั่ง ณ ลำห้วยใหญ่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน