โครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชนปรัปปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ส่งเสริมโครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชนปรัปปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้เกิดความสวยงาม ตาม”โครงการโคราชเมืองสะอาด”โดยส่งเสริมการนำขยะมารีไซเคิลตกแต่งบ้านเรือนให้ดูสวยงาม